बहादूर गड  मराठी माहिती | Bahadurgad Fort Information In Marathi

बहादूर गड हे या किल्ल्याचे प्रचलित नाव होते. पण अधिकृत नव्हते त्याचे नाव पांडे पेडगावचा भुईकोट आहे. 25 मे 2008 ला इतिहास प्रेमी व …

Read More