महाराष्ट्रातील लेणी | Maharashtratill Leni

प्राचीन काळी खडकावर केलेल्या कोरीव कामाला लेणी म्हणतात. लेणी ही प्रामुख्याने सातवाहन वाकाटक व राष्ट्रकूट या राजवंशांच्या काळात कोरली गेली. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण लेण्यांमध्ये महाराष्ट्रातील …

Read More